DRUCKEN

TÜRKÇE BİLGİLER (türkisch)


Weltkugel
Esnaflar ve Bağımsız Çalışanlar - Sosyal Sigorta Kurumu ’nun (SVA) Türkçe sayfasına hoş geldiniz. Burada Avusturya ’da “bağımsız çalışma ve sosyal sigorta” konulu bazı temel bilgiler bulabilirsiniz.

  • Avusturya ’da hangi şartlar altında sigortalı olunur?
  • Bu sigorta güvencesinin bedeli nedir ve bu bedelin karşılığında hangi ödemeler ya da hizmetler sunulmaktadır?


Bütün bu sorulara burada ilk cevapları bulabilirsiniz.

SVA, Avusturya ’da çiftçiler hariç bütün bağımsız çalışanların sosyal sigortaları için yetkilidir. Sigorta güvencesi, emeklilik sigortasını ve sağlık sigortasını kapsar.

Bağımsız çalışanların yasal kaza sigortaları için, genel kaza sigortası kurumu (AUVA) yetkilidir.

Avusturya ’da sosyal sigorta, zorunlu sigortalama esasına göre düzenlenmiştir. Bu, Avusturya ’da zorunlu sigortaya tabi bir işte çalışan ya da iş yapan her kişinin sigorta zorunluluğunun da bulunduğu anlamına gelir. Bu arada vatandaşlık ya da ikamet yeri, esas olarak önem taşımaz.

Bağımsız çalışanlar için sosyal sigortada, bir yandan esnafları ve şirket ortaklarını, diğer yandan da serbest meslek sahiplerini ayrı ayrı ele almak gerekmektedir. Bu gruplar için kısmen farklı hükümler geçerlidir.

Eğer esnaflar ya da şirket ortakları için zorunlu sigorta hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen buraya tıklayınız:

linkB 1 (840.1 KB)


Eğer işletme ruhsatına tabi olmayan serbest çalışma için zorunlu sigorta hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen buraya tıklayınız:

linkB 2 (814.4 KB)


Eğer yeni emeklilik hesabı ile ilgili bilgilere ihtiyacınız varsa, şuraya tıklayınız:

linkEmeklilik hesap bildirimi (27.2 KB)