DRUCKEN

INFORMACIJE NA SRPSKOM JEZIKU (serbisch)


Weltkugel Dobro došli na stranicu na srpskom jeziku Zavoda za socijalno osiguranje zanatlija i samostalnih preduzetnika (SVA). Ovde ćete naći osnovne informacije o „Samozapošljavanju i socijalnom osiguranju“ u Austriji.

  • Pod kojim uslovima je lice osigurano u Austriji?
  • Koliko se plaća za tu osiguravajuću zaštitu i kakve su koristi?


Ovde ćete naći prave odgovore na sva ova pitanja.

Zavod za socijalno osiguranje zanatlija i samostalnih preduzetnika (SVA) nadležan je za socijalno osiguranje svih samostalnih radnika u Austriji sa izuzetkom poljoprivrednika. Osiguravajuća zaštita obuhvata penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Za zakonsko osiguranje samostalnih radnika od posledica nesrećnog slučaja nadležan je Opšti zavod za osiguranje za slučajeve nezgode.

Socijalno osiguranje u Austriji organizovano je prema principu obaveznog osiguranja. To znači, da svako lice, koje u Austriji obavlja delatnost koja podleže obavezi plaćanja osiguranja, takođe podleže obaveznom osiguranju. Državljanstvo ili prebivalište pri tom nemaju nikakvu ulogu.

U vezi sa socijalnim osiguranjem samostalnih radnika treba razlikovati socijalno osiguranje lica, koja se bave stalnom privrednom delatnošću i članova trgovačkih društava s jedne strane, kao i socijalno osiguranje lica slobodne profesije s druge strane. Za ove grupe lica važe delomično različite odredbe.


Ako su vam potrebne informacije o obaveznom osiguranju za lica, koja se bave stalnom privrednom delatnošću i članove trgovačkih društava, molimo da kliknete ovde na:

linkB 1 (840.6 KB)


Ako su vam potrebne informacije o obaveznom osiguranju za lica slobodne profesije bez dozvole za obavljanje privredne delatnosti, molimo da kliknete ovde na:

linkB 2 (817.0 KB)


Ako su Vam potrebne informacije o novom penzionom racunu, kliknite ovde:

linkObavest o penzijskom računu (27.1 KB)