DRUCKEN

INFORMACJA W JĘZYKU POLSKIM (polnisch)


Weltkugel_120
Serdecznie witamy na polskojęzycznej stronie internetowej austriackiego Zakładu Ubezpieczeń Socjalnych dla Przedsiębiorców (SVA). Znajdziecie Państwo na niej kilka podstawowych informacji na temat "Prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej i ubezpieczenia socjalnego" na terenie Austrii.

  • Jakie warunki muszą być spełnione, aby być ubezpieczonym          w Austrii?
  • Ile kosztuje taka ochrona ubezpieczeniowa i jakie świadczenia można otrzymać w ramach tego ubezpieczenia?


Znajdziecie Państwo tutaj pierwsze odpowiedzi na wszystkie tego rodzaju pytania.

Zakład Ubezpieczeń Socjalnych (SVA) jest instytucją, w której ubezpieczone są wszystkie osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą w Austrii
z wyjątkiem rolników. Zakres ubezpieczenia obejmuje ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenie na wypadek choroby.

Odnośnie ustawowego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków właściwy jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń od Wypadków ((Allgemeine Unfallversicherungsanstalt).

Ubezpieczenia socjalne w Austrii zorganizowane są na zasadzie ubezpieczeń obowiązkowych. To oznacza, że każda osoba prowadząca w Austrii jakąkolwiek działalność podlegającą ubezpieczeniu musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie. Posiadane obywatelstwo lub miejsce zamieszkania nie odgrywają przy tym zasadniczo żadnej roli.

W ramach ubezpieczenia socjalnego dla osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą rozróżnia się dwie grupy: osoby prowadzące samodzielną działalność w formie zarejestrowanego przedsiębiorstwa oraz wspólnicy spółek, z jednej strony, oraz osoby wykonujące wolne zawody, z drugiej strony. W odniesieniu do obu tych grup obowiązują częściowo inne przypisy.

Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia dla osób prowadzących samodzielną działalność w formie zarejestrowanego przedsiębiorstwa oraz wspólników spółek, to proszę kliknąć tutaj:

linkB 1 (1.3 MB)


Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia dla osób wykonujących wolne zawody, to proszę kliknąć tutaj:

linkB 2 (640.3 KB)


Informację na temat nowego konta w zakładzie ubezpieczeniowym naliczającym emerytury otrzymacie Państwo klikając tutaj:

linkINFORMACJA O KONCIE EMERYTALNYM (36.2 KB)